Avdelningar

I scouterna är vi indelade i olika så kallade grenar. Vilken gren du tillhör beror på hur gammal du är. I Hvitfeldts Scoutkår har vi avdelningar för följande grenar:

  • Spårare – Skolans årskurs 2 till 3
  • Upptäckare – Skolans årskurs 4 till 5
  • Äventyrare – Skolans årskurs 6 till 8
  • Utmanare – Skolans årskurs 9 till andra året på gymnasiet

Efter Utmanarscouterna blir man Roverscout. Många scouter blir också ledarassistenter, för att senare bli ledare. Som vuxen i scouterna får du fortsätta att ha kul i scouterna. ”En gång scout – alltid scout!”, brukar vi säga!

Läs mer om våra olika avdelningar genom att klicka på respektive avdelning nedan.