Avdelningar

I scouterna är vi indelade i olika så kallade grenar. Vilken gren du tillhör beror på hur gammal du är. I Hvitfeldts Scoutkår har vi avdelningar för följande grenar:

  • Familjescouter – Föräldrar & barn (0-7år)
  • Spårare – Skolans årskurs 2 till 4 (8-11 år)
  • Äventyrare – Skolans årskurs 5 till 8 (11-15 år)
  • Utmanare – Från skolans årskurs 9 (15-18 år)

Efter Utmanarscouterna blir man Roverscout. Många scouter blir också ledarassistenter, för att senare bli ledare. Som vuxen i scouterna får du fortsätta att ha kul i scouterna. ”En gång scout – alltid scout!”, brukar vi säga!

Läs mer om våra olika avdelningar genom att klicka på respektive avdelning nedan. Eftersom vi ej har en Upptäckaravdelning (åk 4-5), är åldersspannet på Spårarna och Äventyrarna lite större än vanligt hos oss.