Medlemsavgift

I medlemsavgiften ingår det mesta av den verksamhet vi genomför. När vi har läger tillkommer oftast en extra avgift.

Avgift

Alla är med i scouterna för att det är kul – utan att få betalt – även dina ledare.
För närvarande kostar det 485 kronor per termin att vara medlem i Hvitfeldts Scoutkår.
Av dessa pengar går 135 kronor per år till distrikt och förbund och 350 kronor till kåren.

För familjescouter är kårkostnaden 350kr för 1 barn & 1 förälder, därefter är det 100kr per ny familjemedlem.
Förbundskostnaden är 135kr för familjescouter över 8 år & 90kr yngre familjescouter.

Den som betalar sin medlemsavgift blir också medlem i distrikt och Scouterna, KFUM samt i en av världsscoutorganisationerna, WOSM för pojkar och WAGGGS för flickor.

Fakturering

Terminsavgiften faktureras centralt ifrån Scouterna. Första gången kommer du få en pappersfaktura,
men den kan även betalas som E-faktura. En förälder kan vara E-faktura mottagare för sig själv och sina barn.

Läs mer under E-faktura på scouternas sida om medlemsavgifter.
Medlemsnummeret står högst upp på din faktura.