Kårens rop

Hvitfeldts scoutkår finns tre rop som vi startar möten eller taggar igång oss på tävlingar eller andra arrangemang.
Dessutom förekommer ofta flera andra rop i olika former från Utmanar- och Rover-lag

Spårarnas rop:

Vi är spårarscouter vi,
Upp för stegen klättrar vi,
Redo ska man alltid vara,
Då går allting lätt att klara,
SMÅ-KRYP-EN!

Kårens & Upptäckarnas rop:

Alla tillhör vi Hvitfeldtskåren
Det ska vi göra de kommande åren
Här ska vi trivas, kämpa och lära
Ty inget ska någonsin kunna oss sära
HVITFELDT, HVITFELDT, HVITFELDT!

Äventyrarnas rop:

Tissel tassel, smussel smassel
Hörs bland granar och bland hassel
När vi ut i skogen går
För att leta efter spår
Alltid finner vi någonting
Efter många timmars spring
STIG-FINN-AR-NA!