Styrelsen

Styrelsen, alltså det beslutande organet i kåren, består utav sju ledamöter.
Styrelsemöten hålls ungefär en gång i månaden och runt mars varje år så har vi ett årsmöte.

Styrelsen 2022 

Ordförande: Johannes Varosy
Vice Ordförande: Dick Gustafsson
Sekreterare: Ingela ”Lalla” Strålman
Kassör: Mikael Lindén
RS & Utmanarrepresentant: Elin Täckholm
Övrig kårfunktionär: Lisbeth ”Libbe” Wiss
Bockuddenrepresentant: ledamot utses av Bockuddengruppen inför varje möte

Övriga förtroendevalda utsedda av årsmötet

Valberedning: Lina Wallin & Malin Hjort
Revisorer: Emil Wallin & Hanne Frykhagen
Revisorsuppleant: Malin Hjort