Hvitfeldts Scoutkår KFUM kallar till stämma OBS! Nytt datum

24 februari, 2023 av Johannes Varosy

Nu är det återigen dags för oss att ha årsmöte!


UPPDATERING:

Revisorerna har meddelat att de inte kommer kunna leverera en förvaltningsberättelse enligt plan till den 16 mars. På grund av att många av de viktiga beslut som ska tas baseras på deras berättelse, t.ex. Frågan om ansvarsfrihet för den avgående styrelsen, har vi tagit beslut om att skjuta mötet en vecka. Nytt datum är alltså 23 mars.


 

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars 2023.
Den kan mejlas till Johannes (johannes.varosy@gmail.com) eller Dick (dickgson@gmail.com).

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du ha betalat din terminsavgift innan mötet börjar.

Varmt välkomna
Hvitfeldts Scoutkår KFUMs Styrelse