Hvitfeldts Scoutkår KFUM kallar till stämma

4 mars, 2022 av Johannes Varosy

Nu är det återigen dags för oss att ha årsmöte. Vi hoppas på att få se så många som möjligt fysiskt i år, men har också öppet möjligheten att vara med digitalt.

För att säkerställa att alla medlemmar har möjlighet att använda sin demokratiska rättighet kommer styrelsen att vara mycket lyhörd och försöka hjälpa alla medlemmar så att eventuella tekniska eller kunskapsmässiga hinder övervinns. Om du har några funderingar redan innan mötet kan du höra av dig till Johannes (johannes.varosy@gmail.com).

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 22 mars 2022.
Den kan mejlas till Johannes (johannes.varosy@gmail.com) eller Dick (dickgson@gmail.com).

Vi kommer i år att ta in anmälningar till årsmötet, detta krävs dock inte för att du ska kunna medverka på årsmötet utan är endast till för att dimensionera maten som köps in. Du får dock gärna anmäla dig även om du inte ska äta. För att säkerställa att du får mat ska du vara anmäld senast måndag 28 mars.

För att ha rösträtt på årsmötet behöver du ha betalat din terminsavgift innan mötet börjar.

  • Tid: kl18:00 den 30 mars
  • Plats: I kårens lokaler på Daniel Petterssons gata 5 & Microsoft Teams
  • Dokument & Länkar till årsmötet:

Varmt välkomna
Hvitfeldts Scoutkår KFUMs Styrelse