Hvitfeldts Scoutkår KFUM kallar till stämma

27 februari, 2024 av Johannes Varosy

Nu är det återigen dags för oss att ha årsmöte!

Motioner ska vara styrelsen tillhanda senast den 9 mars 2023.
De kan mejlas till Johannes (johannes.varosy@gmail.com) eller Dick (dickgson@gmail.com).

Ingen anmälan behövs för att närvara.
För att ha rösträtt på årsmötet behöver du ha betalat din terminsavgift innan mötet börjar.

Varmt välkomna
Hvitfeldts Scoutkår KFUMs Styrelse